Viața preotului martir Nicolae Cărmănuș

Preambul Pentru a-i înțelege destinul preotului Nicolae Cărmănuș trebuie sa încercăm sa-i descifram crezurile, năzuințele si rostul pe care-l avea in viziunea sa misiunea de preot. Acest rost, credem noi, se relevă într-un articol din presa vremii, articol nesemnat, scriere, credem noi, datorită limbajului, conținutului, referirii la faptul că provine din cercurile preoțimii îi aparține: „Chemarea preotului este cea mai multilaterală. El nu este un simplu slujbaș, a cărei activitate se cântărește cu un nume oarecare de acte de hârtie. El este un îndrumător. Ca părinte sufletesc al poporului său; el nu este numai cititor de slujbe sfinte, ci este […]

Citește mai mult