Părintele Ion Iorgulescu mărturisitorul

A fost preotul care a slujit credincioşilor cu multă dăruire prin misiunea încredinţată la hirotonie. Încă de la prima parohie care i s-a încredinţat spre păstorire, „Bălţaţi”, jud. Mehedinţi, a depus eforturi pentru repararea bisericilor parohială şi filială, a contribuit la formarea unui cor bisericesc şi a unei biblioteci parohiale.

A fost un model de viaţă creştină încurajându-i pe păstoriţii săi, prin şezătorile cu caracter moralizator, să aibă o viaţă exemplară. A susţinut opere de caritate şi o cantină pentru şcolarii din parohie.

În 1925 s-a transferat la „Vânju Mare”, unde a început ridicarea unei biserici, dar circumstanţele politice nu i-au permis să o finalizeze decât în perioada comunistă. Când a dorit să o sfinţească, în 1959, a fost chemat la Securitate şi anchetat pentru refuzul de a accepta transformarea lăcaşului în cinematograf. A fost condamnat la 10 ani închisoare. Aflat în penitenciarul Gherla, în noaptea de 27 noiembrie 1960, a trecut la cele veşnice. Un martor ocular a declarat că paznicul trimis să constate decesul a înfipt o ţepuşă în inima părintelui Ion Iorgulescu.

(Adrian Nicolae Petcu – Ziarul Lumina)

Visited 49 times, 1 visit(s) today