Petre Anculia, martir pentru Hristos în perioada regimului comunist

S-a născut în familia unor harnici ţărani din sudul Banatului. Părinţii săi, Petru şi Marta, au avut patru copii, pe care i-au crescut şi educat cu credinţă în Dumnezeu şi cu respect pentru morala creştină. Erau oameni simpli, dar credincioşi şi destoinici, iubitori de adevăr şi dreptate. Era încă puternică tradiţia grănicerească în rândul locuitorilor din Teregova. Pe temelia ei, s-a conturat în timp o conduită deosebită a oamenilor locului, puternic marcată de simţământul demnităţii, de voinţa libertăţii, de rezistenţă la opresiune.

Citește mai mult