Notă a D.R.S.P. Oradea privitoare la conţinutul predicilor rostite de episcopul Nicolae de Oradea (6 mai 1950)

Notă, În luna expirată, episcopul Nicolae Popovici al Oradiei a avut noi manifestări antidemocratice: Astfel, în prima zi de Paşti, în loc să dea citire – conform deciziei patriarhale – Pastoralei proprii a ţinut în catedrala din Oradea o predică cu substrat antidemocratic, din care cităm:

Citește mai mult