Golgota românească!…a martirilor din închisori rodește astăzi în chip văzut

Memoriei lui Nicolae Chisălicescu, mort la Zarca din Aiud Ni-i trupul răstignit, bătut în cuie,Sus, pe Golgota pătimirii noastre.Cucernic ca un schivnic, gândul suieSpre cerul limpezimilor albastre. Pe crucea jertfei cutremurătoare,Pe care mor şi visele şi anii,Oftăm prelung în deznădejdi amare:O, Eli, Eli, lama sabactani!

Citește mai mult