Mircea Mârza, martirul iubitor de orfani

Mircea Mârza era un flăcău din Sibiu. Fiul generalului în retragere Mârza și (se zice) al unei nemțoaice de viță nobilă. La data arestării tocmai absolvise liceul de marină din Constanța ca șef de promoție. Potrivit de statură, bine proporționat și frumos ca un înger. Eu cu Nelu Duca – adesea – ne opream din plimbare și privindu-l ne minunam cât de darnică a fost natura când acest flăcău s-a născut pe lume. Natura da, a fost darnică dar, după cum se va vedea nu și ursitorile…

Citește mai mult