Părintele Dimitrie cel necunoscut. Destinul unui preot basarabean

Preotul Dimitrie Balaur s-a născut în satul Rezeni, judeţul Lăpuşna, la 4/17 septembrie 1903. La acea dată, Basarabia, veche provincie românească, se afla de aproape o sută de ani sub stăpânirea Rusiei ţariste. Prin nişte tranzacţii între Imperiul Ţarist şi cel Otoman, niciodată foarte bine clarificate de istorici, la 16/28 mai 1812, jumătatea de răsărit a Moldovei intrase în componenţa Rusiei – care, sub masca panslavismului şi a ideii de salvare, prin ortodoxie, a popoarelor de sub domnia Imperiului Otoman, îşi croia de fapt drum către Peninsula Balcanică şi Marea Mediterană.

citește mai mult