Referat despre atitudinea episcopului Nicolae Popovici față de oamenii sindicatului (28 ianuarie 1950)

Tov. Inspector, În calitatea mea de om de serviciu, la Episcopia Ortodoxă Română Oradea, vă aduc la cunoştinţă următoarele, pentru a le comunica şi Dvs. celor în drept a le cunoaşte şi a lua măsurile pe care le impun împrejurările. La încadrările din 1949, Prea Sf. Episcop Nicolae Popovici, m-a îndepărtat de la Episcopie şi m-a încadrat la şcoala de cântăreţi – pentru a se răzbuna împotriva mea, pentru atitudine pe linia sindicală.

Citește mai mult